Knieprothese

Tijdens een gewrichtsvervangende operatie wordt het beschadigde of versleten kniegewricht vervangen door een kunstgewricht.

Nadat de huisarts de diagnose artrose van de knie heeft gesteld, volgt verwijzing naar de orthopedisch chirurg. Meestal is reeds een röntgenfoto van de aangedane knie gemaakt. 

De orthopedisch chirurg neemt nogmaals uw klachtenpatroon (anamnese) door en kan aan de hand van een lichamelijk onderzoek en beoordeling van de röntgenfoto adviseren wat de verdere behandeling zal zijn. Bij ernstige slijtage van de knie kan een knieprothese uitkomst bieden. Tijdens een gewrichtsvervangende operatie wordt het beschadigde of versleten kniegewricht vervangen door een kunstgewricht.

Voorbereiding op de operatie

Na het bezoek aan de orthopedisch chirurg wordt u doorverwezen naar de anesthesist. Deze bekijkt de medische situatie en verwijst eventueel nog door naar longarts, internist of cardioloog. Verder wordt bloed onderzoek verricht en worden zo nodig een ECG (hartfilmpje) en een longfoto gemaakt. Dit is nodig om u lichamelijk zo goed mogelijk op de operatie voor te bereiden en de kans op problemen zo klein mogelijk te maken.

Welke verdoving?

Welke verdoving?

De operatie gebeurt bij voorkeur onder regionale verdoving (ruggenprik). Deze vorm van verdoving kan worden gecombineerd met een slaapmiddel, waardoor u weinig of niets van de operatie merkt.
Bij uw bezoek aan de anesthesist kunt u de vorm van verdoving bespreken.

Orthopedisch consulente en fysiotherapeut

Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding betreft uw thuis situatie na ontslag uit het ziekenhuis. Hiervoor krijgt u een screening door de fysiotherapeut, die samen met u een inschatting zal maken wat betreft uw mogelijkheden om thuis verder te revalideren OF dat er een indicatie bestaat voor een revalidatie plek in een verzorgingstehuis bij u in de buurt. Na deze screening heeft u een ontmoeting met onze orthopedisch consulente. Zij bespreekt o.a. de screenings uitslag en, indien er een indicatie is voor een nazorg traject, regelt zij het contact met de nazorg consulente. U krijgt binnen 10 dagen te horen bij welke instelling u terecht kunt na ontslag uit het ziekenhuis. Indien er geen reden is voor nazorg maar u toch niet thuis kunt revalideren, dan krijgt u informatie over zorghotel of buurtzorg pension. Indien u thuis gaat revalideren maar wel extra zorg nodig heeft, dan is er Thuiszorg mogelijk. Zowel zorghotel, buurtzorgpension en Thuiszorg dient u ZELF geregeld te hebben voordat de operatie aanstaande is.

Het plaatsen van een knieprothese

Voor de knieoperatie krijgt u antibiotica toegediend via het infuus. De ingreep zelf vindt plaats nadat er een ruggenprik is geplaatst danwel een algehele narcose wordt gegeven indien noodzakelijk. Dit is al met u besproken voor de ingreep. Tijdens de knieoperatie maakt de chirurg een verticale snee over de knie van ongeveer twintig centimeter en opent het gewrichtskapsel. Er worden een aantal versleten plakken bot weggehaald en vervangen door een knieprothese. Als slechts een deel van het kniegewricht versleten is, kan vaak worden volstaan met een halve prothese, waarbij slechts de helft van het bovenste en onderste deel van de knie wordt vervangen. Als dit op u van toepassing is, is dat ook heel specifiek met u besproken door de orthopedisch chirurg . Met speciale instrumenten worden de versleten botstructuren verwijderd en de botdelen op maat gemaakt voor de prothesedelen. Verankering vindt plaats met behulp van botcement. Het uiteinde van het bovenbeen krijgt een metalen glijvlak om het been soepel te laten bewegen. De bovenkant van het scheenbeen wordt eveneens voorzien van een metalen laag. Hiertussen wordt een kunststof glijvlak geplaatst.

Revalidatie na knieprothese

Revalidatie na knieprothese

Aangezien u niet ziek bent, is het beleid erop gericht u zo snel mogelijk uit de patiëntenrol te halen. U moet natuurlijk herstellen van de wond, maar met het nieuwe gewricht bent u eigenlijk meteen in staat tot staan en lopen. Het is de bedoeling dat u al op de dag na de knieoperatie weer uw kleren aantrekt om (zoveel mogelijk) deel te kunnen nemen aan het dagelijks leven.

Voor veel mensen is dit een hele omslag, aangezien het dragen van nachtkleding tijdens het verblijf in het ziekenhuis in het verleden als normaal beschouwd werd. Het vraagt derhalve met name van u een andere houding. U gaat meteen de dag na de operatie al actief aan de slag met oefenen. De fysiotherapeut komt met u lopen en geeft u oefeningen voor het trainen van de spieren. Dit gebeurt in de ochtend. In de middag wordt er verder geoefend met lopen op de gang en, indien dat thuis nodig is, het traplopen. Indien de pijn onder controle is en u bent veilig in staat om zelfstandig te bewegen, dan kunt u met ontslag naar huis.

Natuurlijk zal er niets worden geforceerd of overhaast. Voor ieder individu kan de situatie anders zijn en daar zal uiteraard rekening mee gehouden worden.  

Levensduur knieprothese

Knieprothesen zijn gemaakt van kwalitatief hoogwaardig materiaal. De levensduur van de prothese bedraagt gemiddeld 15 jaar, maar kan ook zeker 25 jaar meegaan. Een en ander is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid belasting die de knie te verduren krijgt. Een knieprothese kan na langere tijd om verschillende redenen los gaan zitten. Vaak is dan het plaatsen van een nieuwe prothese wel mogelijk.

Controle na knieoperatie

Na de knieoperatie komt u één jaar na ingreep terug op controle. Hierna volgt elke vijf jaar een soortgelijke controle met röntgenonderzoek. Hier wordt gekeken of de knieprothese niet loslaat. Een belangrijk onderdeel van deze controle is een röntgenfoto van de knie en eventueel laboratoriumonderzoek.

Metaaldetector

Omdat in de knieprothese metaal is verwerkt, is het mogelijk dat het alarm afgaat als u door een detectiepoort van een winkel of vliegveld gaat.

Wanneer moet u ons bellen?

Ondanks alle zorg die er aan de knie wordt besteed rond de operatie, kan het voorkomen dat zich toch problemen voordoen, bijvoorbeeld:

  • de wond gaat lekken
  • de wond of de knie wordt steeds dikker
  • de wond gaat steeds meer pijn doen, ook wanneer u al minder bent gaan oefenen en bewegen
  • u kunt niet meer op het been staan, terwijl dit eerst goed mogelijk was
  • u hebt hoge koorts

Als zich één of meer van deze gevallen voordoen, dient u contact op te nemen met de orthopedisch consulente. Het telefoonnummer van de orthopedisch consulent is: 0341 - 463642 (Harderwijk) of 0341 - 435877 (Lelystad).

Resultaat

Na het plaatsen van een knieprothese is de pijn meestal verdwenen en kunt u veel beter lopen. In veel gevallen kunt u de knie minstens negentig graden buigen. Fietsen is meestal mogelijk. Het is niet verstandig om de nieuwe knie zwaar te belasten tijdens werk of sport. De kans op beschadiging is dan groter. De orthopedisch chirurg kan u hierover adviseren.

Bekijk onze video over een knieprothese

Orthopedische vakvereniging

Voor meer informatie over dit onderwerp klik dan op de onderstaande link. Hiermee wordt u doorgestuurd naar de site van onze orthopedische vakvereniging waar u allerlei extra informatie kunt vinden.